Přeskočit na hlavní obsah

Dettol Antibakteriální sprej na porvrchy Limetka a máta

Vhodné na povrchy, které přicházejí do styku s potravinami

Zanechá váš domov hygienicky čistý a dezinfikovaný

Dettol anibakteriální sprej na povrchy ničí 99,9% bakterií a virů* a odstraňuje 90% alergenů (prach, kočičí a psí srst, pyl) přítomných na tvrdých neporézních površích. Neobsahuje bělidla ani barviva. Lze jej bezpečně použít na povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, dětské židle, dřezy a na mnoho dalších.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Vhodné na:

Vlatnosti  produktu

Návod k  použití

Před použitím si přečtěte pokyny na obale výrobku.

 1. Otočte konec trysky do polohy ON.
 2. Jednoduše stříkejte přímo na povrch.
 3. Otřete čistým navlhčeným hadříkem a nechte oschnout.
 4. Není nutné oplachovat.
 5. U elektronických zařízení před otřením nasprejujte nejprve na hadřík.

Více způsobů použití tohoto produktu…

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, virus chřipky

Okna, zrcadla, látky, natřené či lakované povrchy. Nepoužívejte s detergenty či jinými dezinfekčními látkami. Zamezte kontaktu s dětskými plastovými láhvemi, které mohou popraskat, pokud se sterilizují párou.

Nejste si jisti, co dělat s našimi produkty až dojdou? Pokyny k recyklaci najdete na štítku produktu. Společně můžeme pomoci chránit a vytvářet čistší svět.

none
Ničí virus chřipky
Je prokázáno, že náš sprej ničí virus chřipky a pomáhá tak chránit vaši rodinu.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

 • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 • Při zasažení očí: Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko.  Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky.  Pokud dojde k podráždění,vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.  Vyskytnou-li se příznaky,  vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Tento produkt není vhodný na: okna, zrcadla, látky, natřené či lakované povrchy. Nepoužívejte s detergenty či jinými dezinfekčními látkami. Zamezte kontaktu s dětskými plastovými láhvemi, které mohou popraskat, pokud se sterilizují párou.

none

Složení

Účinná látka: alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy: 0,96g/kg. S biocidním účinkem 5 minut. Složení: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční činidlo, parfém.

FAQ’S

Naše dezinfekční přípravky obsahují účinné látky, které mají baktericidní a / nebo virucidní účinek. Za účelem potvrzení hladiny účinných látek jsou všechny produkty testovány podle evropských norem.

Existuje možnost, že by to mohlo být způsobeno nahromaděným vzduchem v uzávěru. Odstranění nahromaděného vzduchu: 

 1. Umístěte produkt nad dřez nebo umyvadlo
 2. Přepněte sprej do polohy „OFF“
 3. Stiskněte spoušť a poté ji uvolněte
 4. Pomaluopakujte stláčení spouště
 5. Přepnětesprej do polohy „ON“
 6. Tímby se měl uvolnit veškerý vzduch, který se zachytil v hadičce, a produkt by měl fungovat

Pokud to ani po tomto procesu sprej nefunguje, kontaktujte náš tým zákaznických služeb na tel.č.:+420 234 147 096 nebo přes email: consumers_cz@rb.com 

Po použití přípravku Dettol budete možná muset důkladně opláchnout povrchy, na které jste přípravek použili. Chcete-li zjistit, zda je to nutné, navštivte naši stránku s popisem daného produktu, nebo se podívejte na štítek přípravku.

Ano. Při čištění elektrických spotřebičů nastříkejte kapalinu nejprve na hadřík až pak otřete.

Ano. Doporučujeme spotřebitelům, aby po použití obal od výrobku recyklovali. Zcela vyprázdněné a vyčištěné obaly lze recyklovat. Před recyklací doporučujeme oddělit jednotlivé součásti obalu od sebe.

A: Před použitím si přečtěte pokyny na obale výrobku. 

 1. Otočte konec trysky do polohy ON.
 2. Jednoduše stříkejte přímo na povrch.
 3. Otřete čistým navlhčeným hadříkem a nechte oschnout.
 4. Není nutné oplachovat.
 5. U elektronických zařízení před otřením nasprejujte nejprve na hadřík.