Kontaktujte nás

Veřejně přístupná informační linka (VPOIS)

Povinnost zřídit Veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS) vyplývá ze  Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Telefon:
+420 234 147 096

E-mail:
Consumers_CZ@rb.com

Adresa:
Vinohradská 151
Atrium Flóra
Praha 3
130 00
Česká republika

Bílá linka
informační služba pro nevidomé a slabozraké

Telefon:
+420 234 147 096

Hlášení podezření na nežádoucí účinek 
Podezření na nežádoucí účinek můžete nahlásit telefonicky:
+420 234 147 096