Přeskočit na hlavní obsah

Dettol Tru Clean Desinfekční přípravek na povrchy Jemná hruška

Desinfekční přípravek na povrchy vyroben z kyseliny mléčné.

Ničí 99,9% bakterií a virů*, včetně viru onemocnění COVID-19

Dettol Tru Clean desinfekční přípravek na povrchy jemná hruška* je vyroben z kyseliny mléčné rostlinného původu. Neobsahuje bělidla, barviva ani fosfáty. Ničí 99,9% bakterií a virů**, včetně viru onemocnění COVID-19. Vhodný k použití na plochy, se kterými přicházejí do styku potraviny a děti. (Dettol Baby desinfekční přípravek na povrchy - vůně jemná hruška)

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Vhodné na:

Vlatnosti  produktu

Návod na použití

Čištění:

 1. Otočte trysku do polohy „ON“.
 2. Nastříkejte přímo na čištěný povrch.
 3. Otřete ČISTÝM navlhčeným hadříkem a NECHEJTE USCHNOUT.
 4. Není třeba oplachovat.
 5. V případě čištění elektrických zařízení nastříkejte nejprve na hadřík.

 

Dezinfekce:

 1. Povrch nejprve vyčistěte.
 2. Nastříkejte na povrch tak, aby byl celý pokryt, případně rozetřete.
 3. Nechejte přípravek působit nejméně 5 minut a poté setřete.

Více způsobů použití tohoto produktu…

Salmonella enterica, Escherichia coli, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

SARS-CoV-2, lidský koronavirus, chřipkový virus typu A (H1N1) a rhinovirus.

Obal z produktu Dettol Tru Clean je recyklovatelný. Obal vypláchněte a předejte k recyklaci. Pokyny pro likvidaci obsahu: Nařeďte vodou a setřete nebo absorbujte inertním materiálem a likvidujte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. 

none
Ničí 99,99% bakterií a virů*
Prokázáno, že ničí bakterie a viry, včetně viru COVID-19 pomocí kyseliny mléčné.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

 • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 • Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

 • Dětské povrchy: Nikdy neaplikujte přímo na pokožku dítěte. Vyčkejte, až plocha uschne, než na ni položíte dítě. Nikdy nepoužívejte ke koupání dětí.

 • Povrchy pro domácí mazlíčky: minimalizujte kontakt jejich pokožky s přípravkem a během jeho používání udržujte domácí mazlíčky v bezpečné vzdálenosti. Vyčkejte, dokud všechny povrchy neuschnou a místnost provětrejte před návratem zvířat.

none

Složení

Dezinfekční činidla
Kyselina mléčná
Neobsahuje
Bělidla, barviva, fosfáty
Vůně
Jemná hruška

Účinná látka 2,24 g / 100 g kyselina mléčná. Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředek, parfém. www.rbeuroinfo.com

FAQ’S

 • Jsou čističe s aktivní látkou rostlinného původu účinné?

  Ano. Dezinfekční přípravek na povrchy Dettol Tru Clean neobsahuje bělidla ani fosfáty. Je vyroben z kyseliny mléčné rostlinného původu a ničí 99,9% bakterií a virů, včetně viru onemocnění Covid-19 a tím chrání váš domov.

 • Je Dettol Tru Clean desinfekční sprej recyklovatelný?

  Ano, láhev je recyklovatelná: odstraňte obal a láhev zlikvidujte v recyklačním koši.

 • Můžu bezpečně použít dezinfekční přípravek na povrchy Dettol Tru Clean na pracovní desce?

  Dezinfekční přípravek na povrchy Dettol Tru Clean je vhodný na různé povrchy pracovních desek. Více podrobností naleznete v bezpečnostních informacích výše a na štítku produktu.