Breadcrumbs

První pomoc a péče o rány

Jednoduchá první pomoc v pomoci proti bakteriím a zastavení infekce rány

Od chvíle, kdy vaše dítě podnikne své první kroky, je pravděpodobné, že bude padat při tom, jak se učí, rozví a hraje. Dokonce ani u dospělých to není neobvyklé, že se občas říznou nebo odřou. Zatímco tělo se samo hojí rychle, použití jednoduché první pomoci umožňuje drobné rány hojit rychleji než infikované rány.

Proč je první pomoc důležitá?

Když je naše pokožka zdravá a neporušená poskytuje přirozenou bariéru choroboplodným zárodkům. Ale když je naše kůže porušená, například kvůli říznutí, odření nebo kousnutí, otevírají se dveře bakteriím pro vstup do našeho těla. Vlhká, teplá a výživná základní tkáň se pak stává ideálním prostředím pro bakterie, které se zde usadí a rostou.

Rány se infikují když:

  • Bakterie, které normálně žijí neškodně na našich tělech vstoupí do rány z okolní zdravé kůže
  • Je rána kontaminována bakteriemi z nečistot, zvířat nebo lidí během zranění
  • Bakterie přenášené vzduchem ulpí na ráně
  • Se rány dotýkáme neumytýma rukama, nebo jinými věcmi, které jsou kontaminovány zárodky a bakteriemi

Zda se rána infukuje a jak rychle, závisí na řadě faktorů. Patří mezi ně typ kontaminujících bakterií, typ rány, hloubka rány, umístění, míra krevního zásobení v okolí, přítomnosti kontaminovaného materiálu a na tom, jak je organismus odolný vůči invazi mikroorganismů. Některé infekce ran mohou být závažné a k jejich léčbě nemůžeme vždy spoléhat na antibiotika (jako jsou infekce způsobené MRSA). Je známo, že jedním z důvodů, proč se rána infikuje je, že se nedokáže vyléčit. Použití antiseptika je proto cenným opatřením a zabrání infekci a případnému následnému zpoždění při hojení ran.

Jednoduchá první pomoc, aby se zabránilo infekci drobných ran:

  • Umyjte si ruce před a po kontaktu s ránou pomocí antimikrobiálního mýdla, nebo ruce dezinfikujte dezinfekcí na bázi alkoholu
  • Omyjte ránu čistou tekoucí vodou, antiseptickou emulzí, nebo správně naředěnou antiseptickou tekutinou
  • Jemně osušte kůži okolo zranění
  • Naneste antiseptický krém, který zlikviduje zbývající bakterie a viry
  • Chraňte ránu krytím a pravidelně měňte obvaz
  • Nezapomeňte na dobrou hygienu rukou a umyjte si poté ruce

Pokud rána nepřestává krvácet, vykazuje známky infekce jako je zarudnutí nebo otok, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.