Přeskočit na hlavní obsah

Dettol 0,2% antiseptický sprej Kožní sprej, roztok

K čištění čerstvých drobných ran

Likviduje běžné bakterie, které infikují drobné rány

Dettol 0,2% antiseptický sprej se používá k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. Čirý bezbarvý roztok s mírnou borovicovou vůní. Není určen ke zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Dettol 0,2% antiseptický sprej je lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii chloridum. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Vhodné na:

Vlastnosti Produktu

Návod k Použití

 1. Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej vždy užívejte podle následujících pokynů, ledaže by Vám lékař dal jiné pokyny. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 2. Pouze k vnějšímu použití. Kožní podání.
 3. Při prvním použití nebo po dlouhém období nepoužívání může být nezbytné rozprašovač aktivovat tím, že se několikrát stříkne na kapesník nebo podobnou látku, aby se zajistilo, že na poraněné místo bude nanesena kompletní dávka.
 4. U dospělých a dětí starších 6 let věku: Na každou ránu naneste dávku (1 až 2 stříknutí) pouze jednou a nechejte působit pět minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.
 5. U dětí ve věku mezi 1 rokem a 6 lety: Pokud máte jakékoli obavy, vyhledejte prosím před použitím přípravku lékaře nebo lékárníka. Na každou ránu naneste dávku (1 stříknutí) pouze jednou (během jednoho použití lze ošetřit maximálně 4 rány) a nechejte pět minut působit. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.
 6. Sprej nanášejte ze vzdálenosti od 4 do 15 cm. Nevdechujte.
 7. Mýdlo může sprej deaktivovat, proto jej k mytí rány ošetřované přípravkem Dettol 0,2 % antiseptický sprej nepoužívejte.
 8. Přípravek lze aplikovat znovu v případě opětovného otevření rány, nicméně není určen k trvalému používání a smí se používat pouze jednou za 24 hodin maximálně po dobu 3 až 5 dní.
 9. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo jakékoli obavy ohledně svých příznaků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Více způsobů použití tohoto produktu…

 • Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 • Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
none
Čistí a dezinfikuje drobné rány
Nebarví a neštípe. 

Bezpečné  Použití

 • Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 • Přípravek není určen k trvalému používání nebo k používání častějšímu, než jednou za 24 hodin.

 • Nepoužívejte u dětí maldších 12 měsíců.

 • Nepoužívejte jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej.

 • Věnujte zvláštní pozornost a vyhněte se použití přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej: okolo očí, uší, pohlavních orgánů nebo v ústech; v případě náhodného kontaktu s očima vypláchněte oči velkým množstvím studené vody; nevdechujte; pouze k vnějšímu podání; u velkých poranění pokrývajících více než 5 % plochy těla (odhaduje se, že 5 % odpovídá odřeninám obou kolen a loktů).

 • Používání přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej se nedoporučuje při současném používání jakéhokoli podobného přípravku, protože neexistují žádné studie o účincích při použití spolu s jinými léky.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

none

Složení

Co přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej obsahuje: - Léčivou látkou je benzalconii chloridum 0,2 g/100 ml. - Pomocnými látkami jsou propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová silice, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda.

V případě dotazů týkajících se léčivého přípravku Dettol 0,2% antisepticý sprej či jiných léčivých přípravků společnosti Reckitt Benckiser, nás kontaktujte na adrese:

Reckitt Benckiser Czech Republic, spol. s.r.o.
Vinohradská 151
Atrium Flóra
130 00 Praha 3 - Žižkov
Česká republika
Tel: +420 227 110 141
E-mail: info.lek@rb.com

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinek

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,
oddělení farmakovigilance,
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků Reckitt Benckiser nám můžete také nahlásit e-mailem: info.lek@rb.com či telefonicky: +420 227 110 141