Přeskočit na hlavní obsah

Dettol antibakteriální gel na ruce s heřmánkem

Udržuje vaše ruce čisté a zdravé

Ničí 99,9% bakterií a virů* bez použití vody

Dettol antibakteriální gel na ruce s biocidním účinkem po 60 sekundách. Ničí 99,9% bakterií a virů* bez použití vody. Je vhodný pro použití na cestách, před jídlem, po použití veřejných toalet a k desinfekci rukou v situacích, kdy nemáte možnost umýt si ruce mýdlem a vodou. Obohacený o extrakt z heřmánku. Praktické balení s pumpičkou pro domácnost, kancelář, nebo chatu.

* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Vhodné na:

Vlastnosti Produktu

Návod k Použití

  1. Vytlačte kapku velikosti nehtu (2ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte na rukách, dokud nejsou suché.
  2. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

Více způsobů použití tohoto produktu…

Nejste si jisti, co dělat s našimi produkty  dojdou? Pokyny k recyklaci najdete na štítku produktu. Společně můžeme pomoci chránit a vytvářet čistší svět. 

none
Ničí 99,9% bakterií a virů
Nelepkavé složení bez nutnosti oplachování zanechá vaše ruce čisté.

Bezpečné  Použití

  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  • Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  • Varování: Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohňěm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

  • Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

none

Složení

Účinná látka: ethanol (denaturovaný): 632,94g/kg

FAQ’S

Ano - náš gel lze použít na citlivou pokožku. Pokud však dojde k podráždění, přestaňte jej používat.

Ne. Odborníci radí, kdykoli je to možné, používat mýdlo a vodu, které zajistí hygienickou čistotu. Přestože naše dezinfekční prostředky na ruce obsahují antibakteriální a virucidní látky, doporučujeme je používat v situacích, kdy není k dispozici mýdlo a voda.

Antibakteriální gel na ruce je určen pro každodenní používání na cestách (například v MHD) nebo jako rychlá a snadná alternativa místo mýdla doma nebo kdekoliv se nacházíte. Používejte jej, kdykoli potřebujete. Z dlouhodobého hlediska, je ale pro hygienu rukou lepší použití mýdla a vody.

Ano - žádáme spotřebitele, aby tento produkt po použití recyklovali. Obalové materiály pro tento dezinfekční prostředek na ruce jsou široce recyklovatelné, doporučujeme před vhazováním všech komponentů obalu do recyklační nádoby rozebrat strukturu produktu.